Řesili jste někdy otázku, jak změřit rychlost na linuxovém serveru bez GUI ? Dříve jsem to řesil stahováním 1GB souboru, ale to se pro větší rychlosti nehodí hlavně kvůli nedostatečné šírce pásma cílového serveru, tudíž přesné změření rychlosti nepřipadá v úvahu.
Proto jsem hledal dál rychlostní test z autorizovaného serveru, který je pro tyto účely určen. Po chvilce hledání jsem narazil na pythoní skript speedtest pro command line, který změří to samé co klasický speedtest.net (odezvu – ping, download – rychlost stahování, upload – rychlost odesílání).

Základní použití:

wget https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
python speedtest-cli.py

Výstup:

Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from JON.CZ s.r.o. (188.75.174.173)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Vodafone CZ (Prague) [41.06 km]: 55.631 ms
Testing download speed........................................
Download: 25.77 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 34.49 Mbit/s
[email protected]:~# python speedtest_cli.py
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from JON.CZ s.r.o. (188.75.174.173)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Vodafone CZ (Prague) [41.06 km]: 52.611 ms
Testing download speed........................................
Download: 25.91 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 34.49 Mbit/s

Nápověda – použití:

$ speedtest-cli -h
usage: speedtest-cli [-h] [--share] [--simple] [--list] [--server SERVER]
           [--mini MINI] [--source SOURCE] [--version]
 
Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
--------------------------------------------------------------------------
https://github.com/sivel/speedtest-cli
 
optional arguments:
 -h, --help    show this help message and exit
 --share     Generate and provide a URL to the speedtest.net share
          results image
 --simple     Suppress verbose output, only show basic information
 --list      Display a list of speedtest.net servers sorted by distance
 --server SERVER Specify a server ID to test against
 --mini MINI   URL of the Speedtest Mini server
 --source SOURCE Source IP address to bind to
 --version    Show the version number and exit

Ukázka:

lGyGlbI[1]